pinge

pinge, 1. elektrivälja iseloomustav suurus, mille mõõt on töö, mida teeb elektriväli ühiklaengu liikudes ühest punktist teise. Mõõtühik SI-süsteemis volt ( V ). Elektrotehnikas on pinge seadmete ja süsteemide tähtsaimaid tunnussuurusi. – 2. mehaaniline pinge, ühikpinnale mõjuv jõud. Normaalpinge. – pinnaga risti olev, see on pinna normaali sihiline pingekomponent, tangentsiaalpinge ehk nihkepinge – puutujasihiline komponent. Mõõtühik paskal.

VE, 2006