Piusa koopad

Piusa koobaste üks käike

Piusa koopad, Põlvamaal Orava vallas Piusa raudteejaama lähedal olev ammendatud klaasiliivakaevandus. 1922–76 rajati klaasiliiva kaevandamiseks Devoni Gauja lademe valgesse liivakivisse umbes 10 km ulatuses käike. Koopad koosnevad kahest ristuvate käikudega allmaakäigustikust, kus lage toetavad jämedad liivakivisambad. Kuus vanemat läänepoolset koobast on 2–3 m kõrged ja mõnikümmend meetrit pikad; kaks idapoolset on kuni 10 m kõrged ja üle 100 m pikad, neis leidub sisselangenud laega kohti.

2001 piiristati osa kaevanduskäike turistide jaoks. Külastataval alal asuvad nn koopad on 2–3 m laiused käigud, mida eraldavad  5–6 m kõrgused sambad.

Koopais talvitub rohkesti nahkhiiri.

Koopad kuuluvad Piusa koobastiku looduskaitseala koosseisu ja võetud Eesti ürglooduse raamatu andmebaasi.

Vaarta ka seotud artiklit

Kirjandus

Piusa koopad valges liivakivis

  • A. Vellak. Piusa klaasiliiva kaevanduskäigud ja nende tulevik. – Looduskaitsealaseid töid V. Tartu, 1983
  • T. Pani, E. Mark-Kurik. Piusa klaasiliivakaevandus. – Liivimaa Geoloogia. Tartu, 1995

Välislink

EE 7, 1994; EE 12, 2003; muudetud 2012