platvorm (informaatika)

platvorm, informaatikas arvuti kui astmelise süsteemi üks tase (näiteks koostisosade, operatsioonisüsteemi või rakendusprogrammide platvorm).

VE, 2006