poi

poi, ankurdatud terasujuk, millel asetseb sõrestikuline topimärk. Tulepoil on plinkiv valgustusseade.

VE, 2006