Polli

Karksi valla asulate skeem

Polli, küla Viljandimaal Karksi vallas; 210 elanikku (2011; 275 el, 2000; 370 el, 1989).

Asub Karksi-Halliste ürgoru veerul, 2 km Karksi-Nuia linnast põhja pool. Küla läbib Karksi-Nuia–Halliste maantee.

Ürgoru veerul on park (looduskaitse all, 12,6 hektarit), mis läänes laskub Kutsiku oja oruks ja ulatub Halliste jõel oleva Saksaveski paisjärveni. Polli küla jääb Karksi maastikukaitseala piiresse. Kaitse all on Polli hiidelupuu (ümbermõõt 1,63 m ja kõrgus 19 m).

Endises Polli vallamajas on elanud August Kitzberg (oli 1880–91 Polli vallakirjutaja). 1945–70 elas Pollis kogu Eesti puuviljandusalast uurimistööd suunanud puuviljandusteadlane ja sordiaretaja Aleksander Siimon.

Polli külamaja asub Eesti Maaülikooli põllumajandus- ja keskkonnainstituudi Polli aiandusuuringute keskusele kuuluvas hoones. Seda haldab Polli Küla Kultuuriselts, seal tegutseb kolm ringi: tantsurühm Ubin, lauluansambel Sirjelind ja võimlemisring.

Ettevõtlus ja transport

Polli küla peamine tegevusala on läbi aegade olnud aiandus ja sordiaretus. Tööandjad on Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskus ja Seedri talu (puukool), Cerbos OÜ (küttesüsteemide müük ja paigaldus, aiandus). Tegutseb Polli hooldekodu.

Ajalugu

Küla on tekkinud Polli mõisasüdamiku ümber ja kujunenud nüüdse EMA aiandusuuringute keskuse eelkäijate tugiasulana. 1920 anti Polli riigimõis Pärnu maavalitsusele ja siia toodi Pärnu Põllutöökool. 1944 a. muudeti Polli aianduskool Polli aiandustehnikumiks. 1945–47 tegutses asulas põllumajandusministeeriumi uurimisinstituut, 1947–56 ENSV Teaduste Akadeemia Taimekasvatuse Instituudi Polli filiaal ja seejärel Polli katsebaas (praegune aiandusuuringute keskus).

Polli endine vallamaja, kus töötas August Kitzberg

Vesiveski ja tiik

Polli mõisa endine rohuaed ja kaksikhoone põllutöökooli päevil

EE 12, 2003; muudetud 2013