poststrukturalism

poststrukturalism, 1970.–80. aastail tekkinud, strukturalismi arendavate ja arvustavate mõttesuundade ühisnimetus. Senise staatilise ja suletult käsitatud struktuuri mõiste asendati avatud ja dünaamilise käsitusega. Põhiarendajad olid peamiselt psühhoanalüüsist mõjutatud Pariisi semiootikakoolkonna liikmed (Michel Foucault, Roland Barthes, Julia Kristeva, Jacques Lacan, Tzvetan Todorov ja teised). Kujunes vahetus seoses postmodernismiga.

VE, 2006