prikaas

prikaas, Venemaa keskvalitsusasutus 16. sajandist 18. sajandi I pooleni. Prikaasid juhtisid kohut, haldust, sõjandust, rahaasju, välispoliitikat ja muud säärast. 1718–20 asendati prikaasid kolleegiumidega.

VE, 2006