prioon

prioon, elusrakus paljunev, viirustest väiksem nakkushaiguste tekitaja. Prioonid koosnevad valgust, nukleiinhappeid pole neist leitud.

VE, 2006