projektmeetod

projektmeetod, pragmatistliku pedagoogika vorm. Projektmeetodi kohaselt ergutatakse õpilasi iseseisvalt ülesannet kavandama, sobivat materjali otsima ja projekti teostama. Aineid õpetatakse projektide kaupa seostatult. Tekkis 20. sajandi esimesel kümnendil USA-s John Dewey ja William Kilpatricki (1871–1965) algatusel.

VE, 2006