proluuvium

proluuvium, valdavalt ajutise tugeva vooluvee kuhjatud, peamiselt jämedateraline sorteerumata sete. Tekib mägede jalamil (uhtkuhikuis, eriti kõrbeis ja poolkõrbeis), ka jäärakute suudmes.

VE, 2006