raadioreleeliin

raadioreleeliin, järjestikku üksteisest otsese nähtavuse kaugusele (umbes 50 km) paigutatud retranslaatoritega (vastuvõtu-saatejaamade või peegelditega) ultralühilaineraadiosideliin. Pikki raadioreleeliine asendab nüüdisajal satelliitside.

VE, 2006