rahvalaul

rahvalaul, lauldav või retsiteeritav (kõnelähedane) rahvaluuleteos. Iseloomulik on rahvalaulude mänguline, tantsuline, töö või tavandiga kaasnev esitus. Eristatakse lüürilist ja eepilist rahvalaulu; vanimad on itkud ja loitsud. Eesti vanem rahvalaul on regivärsiline, uuem lõppriimiline.

VE, 2006