Rahvaleht (1923–1940)

Rahvalehe päismik (1940)

Rahvaleht, Tallinnas 1923–40 ilmunud ajaleht. 1927 ostis selle kirjastusühisus Vaba Maa. Ilmus aastani 1938 kaks kuni kolm korda nädalas, sai 1938 pärast ajalehe Vaba Maa sulgemist seda asendavaks päevaleheks, ilmus kuus korda nädalas. Avaldas lisas ja kaasannetes palju tõlkekirjandust: Juturaamat (1931–40), Valikromaanid (1940). Oli Eesti loetavaimaid ajalehti (trükiarv 1939–40 u 40 000–45 000).

EE 12, 2003; muudetud 2011