rahvamajanduse kogutoodang

rahvamajanduse kogutoodang (inglise gross national product, lühend GNP), lühend RKT, rahvamajanduse brutotoodang, brutosotsiaalprodukt, ühiskonna koguprodukt. 1. SNA-meetodi alusel võib RKT-d leida kahel viisil. Kuluvoomeetodi järgi RKT arvutamisel liidetakse palk jm töövõtjate tulud, intressid ja renditulud, korporatsiooniväliste ettevõtete tulud, korporatsioonide kasumid, kaudsed maksud ja amortisatsioon. Seejuures arvestatakse, et mingi ühe majandussubjekti tulu on teisele kulu (üht ja sedasama summat ei tohi arvestada mitu korda). Kaubavoomeetodi kasutamisel liidetakse kõigi majandussubjektide poolt aasta kestel ostetud ja müüdud või tarbitud kaupade maksumus: eratarbimise kulud (eratarbimiseks ostetud kaupade ja teenuste maksumus), riigi ostetud kaupade ja teenuste maksumus, rahvamajandussisesed puhtad erainvesteeringud, kaupade ja teenuste nn puhaseksport ja amortisatsioon. – 2. MPS-meetodi järgi on RKT kõigi materiaalse tootmise sfääris toimivate iseseisvate ettevõtete kogutoodangu maksumuse summa. Erinevalt SNA-meetodil saadud RKT-st ei sisaldu selles mittetootmislike teenuste maksumust, kuid on arvestatud tootmisettevõtetes kasutatud materjalide maksumust. Eesti RKT (MPS-i järgi) kohta on statistilisi andmeid kogutud alates 1956. aastast. Vaata ka sisemajanduse kogutoodang.

VE, 2006