rahvarinne

rahvarinne, 1930. aastail, Teise maailmasõja ajal ja järel asutatud vasakpoolne poliitliste parteide valimis- või valitsusliit (näiteks Hispaanias 1936– 39, Prantsusmaal 1936–37); 1988–91 NSV Liidus patriootlike jõudude liit iseseisvust taotlevates liiduvabariikides. Eestis asutati rahvarinne 1988, sellest sai rahvast kaasav vastasrind NSV Liidu okupatsioonivõimule. 23. VIII 1989 korraldati koos Läti ja Leedu rahvarindega nn Balti kettVilniusest Tallinna ulatunud inimahelik. Rahvarinne lõpetas tegevuse 13. XI 1993. Vaata ka Eestimaa Rahvarinne.

VE, 2006