rahvuspark

rahvuspark, natsionaalpark, erilise väärtusega kaitseala, mis on loodud looduse ja kultuuripärandi säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Eestis jaguneb rahvuspark loodusreservaadiks ning sihtkaitse- ja piiranguvööndiks. Maailma esimene rahvuspark on Yellowstone (1872, USA). Eestis on 5 rahvusparki (Karula, Lahemaa, Matsalu, Soomaa, Vilsandi), neist asutati esimesena Lahemaa rahvuspark (1971).

VE, 2006