Rakke Gümnaasium

Rakke Gümnaasium, munitsipaalkool, asub Lääne-Viru maakonnas Rakke vallas Rakke alevis.

2012/13. õa oli koolis 131 õpilast (neist 21 gümnaasiumiastmes) ja 20 õpetajat; direktor Arvo Sakjas.

Koolis on õpilaskodu (30 kohta), staadion, võimla (mh jõusaal, saun), kooliaed, raamatukogu ja arvutiklass. Gümnaasiumis on humanitaar-, loodus- ja reaalsuund. Huviringides tegeletakse mh aeroobika, koorilaulu, rahvatantsu, koduloo, kunsti ja robootikaga.

Rakke koolijuhte: Juhan Haamer (1954–62), Leili Parts (1962–63), Ants Mäe (1963–68), Enn Kreek (1968–76), Vivi Kasemets (1976–77), Ilmo Jaanimägi (1977–90), Vardo Arusaar (1990–98), Arvo Pani (1998–2000), Andi Einaste (2000–10) ja Nele Lavrikov (2010–11).

Rakke kooli vilistlastest on tuntumad kergejõustiklane Milde Kade (Matikainen), ooperilaulja Kalju Karask, akadeemik Andres Metspalu.

Ajalugu

Rakke kool sai alguse 1787 Sepa Hansu koolitoast, külakoolina asutatud 1859 (uus hoone valmis 1877). 1930. aastateni tegutses kool erinevates hoonetes (1909–19 Liigvalla vallamajas, 1919–22 hobupostijaama hoones, 1922–30 Rakke Rahvahariduse Seltsi hoones). Esimene eriettevalmistusega õpetaja oli Hans Jürgens (1881–1910), kes oli lõpetanud Kuuda õpetajate seminari. Uus koolimaja (praegune õpilaskodu) valmis 1930. 1920.–30. aastatel töötas Rakke kool 6. klassilise algkoolina, 1944. aastast 7. klassilise koolina ja 1957. aastast keskkoolina. Direktor Juhan Haameri ajal sai koolist keskkool ja valmis praegune koolimaja (1960). 1960.–70. aastatel paistis kool silma tugeva spordikoolina (orienteerumine, suusatamine, korvpall, matkamine). Oluline oli koduuurimuslik tegevus, mida juhatas Helmut Joonuks. Tema eestvedamisel avati 1959 koolimuuseum (praegu Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseum, asub endises internaadihoones). 1962 tehti koolis algust traktoriõpetusega. 1968 viidi sisse autoõpetus. Edukad on läbi aegade olnud mitmed isetegvuskollektiivid. 1. X 1996 kannab kool Rakke Gümnaasiumi nime. Kool asub 1960 valminud koolimajas 2010–11 koolimaja renoveeriti, ehitati täismõõtmetes võimla ja söökla.

Rakke hobupostijaama hoone, kus 1919–22 asus kool. Põles 1927. Taastatud hoones on praegu raamatukogu.

Rakke Rahvahariduse Seltsi maja, kus 1922–30 asus kool. Hoone hävis 1944.

Rakke koolihoone aastatel 1930–60. Praegu on siin õpilaskodu ja Rakke VHSi muuseum.

Loodud 2013