Rakke Valla Hariduse Selts

Rakke Hariduse Seltsi hoone (ehitatud 1922, hävis 1944).

Seltsi koor alustab sõitu Tallinnasse VIII üldlaulupeole (3. VI 1923).

Rakke Rahvahariduse Seltsi näiteringi etendus

Rakke Valla Hariduse Selts, Lääne-Virumaal Rakke vallas tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab vabatahtlikkuse alusel eneseharimisest ja taidlusest huvitatud inimesi. Asutatud 25. IX 1996, Rakke Rahvahariduse Seltsi õigusjärglane. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse asutajaliige (1997). Seltsi eesmärgiks on organiseerida täiskasvanutele täiendõpet, kujundada neis õpiharjumusi, laiendada silmaringi ja tõsta liikmete sotsiaalset aktiivsust seltsi tööst osavõtu teel. Selts korraldab loenguid, ekskursioone ja teemapäevi, tegutseb näitetrupp. Selts jäädvustab ja tutvustab vallaga seotud kultuuritegelaste elu ja tegevust ning on välja andnud Aime Kinnepi koostatud trükiseid kodukoha kultuurist ja ajaloost.

Seltsi juhatuse esimees ja eestvedaja on Aime Kinnep (aastani 1999 Malle Mattisen), juhatusse kuuluvad Antti Ilomets, Siiri Kanarbik, Eda Sillamaa ja Malle Mattisen. Selts asub Rakke raamatukogu hoones (vaata Rakke valla raamatukogu). Aastast 2000 haldab selts Rakke Valla Hariduse Seltsi muuseumi.

Rakke Rahvahariduse Selts

Seltsi eelkäija oli kooliõpetaja Hans Jürgensi (Rakkes aastast 1881) loodud laulu- ja mänguselts. Rakke Rahvahariduse Seltsi asutasid 1914 Oskar Kruusberg (valiti eestseisuse esimeheks), Karl Püss ning Hans Jürgens. Seltsi eesmärgiks oli muuhulgas kooli avamine ja koolivälise hariduse edendamine. Esimese maailmasõja algusega seltsitegevus katkes, tegevus taastati 25. IX 1919. Seltsi esimeheks sai Jaan Särg, kes aastatel 1904–20 töötas Rakke posti-telegraafi kontori ülemana. Seltsi esimehed olid veel Johannes Valentin (Rakke jaamaülem) ja 1938. aastast Erik Etty. 1922. ehitati endise Ülesoo kõrtsi asemele seltsi maja (kapitaalremont tehti 1935), mille teisel korrusel tegutses Rakke 6-klassiline algkool (vaata Rakke Gümnaasium). Seltsimaja ehituse suurim toetaja oli kohalik tööstur Karl Kadak. Seltsil oli oma laulukoor, näitetrupp ja raamatukogu (asutatud 1912), korraldati teatri- ja kinoetendusi. Seltsimaja kasutasid veel luteriusu kogudus (vaata Rakke kirik), tuletõrjeühing, Kaitseliidu ja Naiskodukaitse kohalikud rühmad. Seltsi tegevus katkes 1940. aastal.

Rakke Valla Hariduse Seltsi trükiseid

  • Faehlmann ja Rakke (2003)
  • 90 aastat rahvahariduse seltsitegevust Rakkes (2004)
  • Rakke Valla Hariduse Seltsi kümme tegevusaastat (2006)
  • Eduard Wiiralti noorusradadel (2009)
  • Karl Kadak. Karjapoisist lubjakuningaks (2012)
  • Kalender 2014. Rakke Haridusselts 100 (2013)

Loodud 2013