Rakke valla elanike arv asulati

  2000 2011
Alevik    
Rakke 1067 927
Külad    
Ao 59 49
Edru 48 19
Emumäe 58 29
Jäätma 3 2
Kaavere 5 3
Kadiküla 0 0
Kamariku 5 2
Kellamäe 6 3
Kitsemetsa 3 2
Koila 18 19
Koluvere 22 7
Kõpsta 15 18
Lahu 15 6
Lammasküla 33 27
Lasinurme 58 48
Liigvalla 108 67
Mõisamaa 22 15
Mäiste 21 14
Nõmmküla 35 33
Olju 3 2
Padaküla 0 0
Piibe 69 57
Räitsvere 32 24
Salla 141 87
Sootaguse 9 6
Suure-Rakke 49 44
Tammiku 94 60
Villakvere 0 0
Väike-Rakke 16 11
Väike-Tammiku 23 15

                                                                                 Rakke valla elanike arv asulati (rahvaloendused 1970–2011) 

Küla/Alevik 1970 1979 1989 2000 2011
Ao 103 76 61 59 49
Edru 113 85 69 48 19
Emumäe 103 92 73 58 29
Koila 89 56 42 18 19
Lahu 125 72 54 15 6
Lammasküla 112 72 53 33 27
Lasinurme 229 144 91 58 48
Liigvalla 232 199 162 108 67
Mõisamaa 33 19 21 22 15
Piibe 157 119 106 69 57
Rakke 1238 1239 1391 1067 927
Räitsvere 54 26 40 32 24
Salla 248 225 191 141 87
Tammiku 173 124 110 94 60
Villakvere 12 3 0 0 0