Rakvere tammiku maastikukaitseala

Rakvere tammiku maastikukaitseala asub Rakvere linna edelaserval kõrge oosi lõunapoolses otsas; pindala 23,1 ha. Tammik võeti kaitse alla juba 1939. Kaitsestaatus taastati 1958. Praegused piirid ja staatus on aastast 1999. Kaitstakse rendsiinadel ja leostunud muldadel kasvavat poollooduslikku laialehist metsa ning haruldasi taime- ja loomaliike. Rakvere tammikut asustab mitmekesine linnustik.

Välislink

EE 12, 2003; muudetud 2011