randla

randla, rannavöönd, suure veekogu (mere, suure järve) põhja- ja maismaavöönd, mida kujundab lainetus; randla laadi järgi eristatakse näiteks murrutus- (sh pank-) ja kuhjerandlat (sh liivarand).

VE, 2006