Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

Georg Wilhelm Friedrich Hegel [he:gel] (1770–1831), Saksa filosoof. Saksa klassikalise filosoofia ja idealistliku ratsionalismi peamisi esindajaid. Maailma lähtealuseks ja olemuseks olevat absoluutset ideed dialektiliselt (dialektika) arendades sünteesis Hegel filosoofilise teadmise (loogika, loodus- ja vaimufilosoofia) kõikehõlmava süsteemi („Vaimu fenomenoloogia”, „Loogikateadus”, „Filosoofiliste teaduste entsüklopeedia”, 3 kd, „Õigusfilosoofia”).

VE, 2006