Reinvaldt, Edvin

Edvin Leopold Rudolph Reinvaldt (20. IX 1890 Haapsalu – 10. III 1979 Stockholm), zooloog (terioloog, ihtüoloog, vähiuurija), bioloogiadoktor (1927, Budapest). Võttis osa I maailmasõjast ja oli Vabadussõjas soomusrongi nr 2 dessantpataljoni ülem. Lõpetas 1925 Tartu Ülikooli (TÜ). Täiendas end 1923 Londonis ja 1927–28 Budapesti ülikoolis. Töötas aastast 1931 Tallinnas põllutööministeeriumis (korraldas kalakasvatust, järvede majandamist ja kalakaitse seadusandlust), aastast 1935 oli TÜ ihtüoloogiaõppejõud. Põgenes 1944 Rootsi, töötas aastast 1953 Stockholmi Riiklikus Loodusloomuuseumis (uuris peamiselt närilisi ja karihiirlasi). Uurimusi Eesti pisiimetajate, lõhe, villkäpp-krabi, jõevähi, vähikatku leviku ja põhjuste ning rohekärnkonna kohta. Rakendas bioloogiaüliõpilaste õpetamisel välikursusi, propageeris statsionaarsete bioloogiajaamade rajamist. Oli 1921–28 Loodusuurijate Seltsi zooloogiliste kogude ja 1922–28 seltsi raamatukogu hooldaja, juhtis seltsi kaudu üle-eestilist teriofaunistiliste andmete kogumist. Oli ajakirja Kalandus (1933) asutajaid ja 1933–44 selle toimetaja. Aastast 1938 Loodusvarade Instituudi liige. Reinvaldt on Eesti terioloogia rajaja ja rahvusvaheliselt tunnustatud loomauurija.

Vabadusristi II liigi 3. järk.

Töid

  • Zur Chiropterenfauna Estlands. – Loodusuurijate Seltsi Aruanded 34, 1927 
  • Über Verbeitung und Schutz einiger Säugetiere Estlands (1927)
  • Kalakasvatusest ja selle tasuvusest. – Kalandus 1, 1933
  • Jõe- ja väärisvähist, tema kasvatamisest, püügist ja kasutamisest. – Kalandus 6, 1937
  • Bemerkungen zur Entwicklung und zur taxonomischen Bewertung der crista sagitalis bei Musteliden. – Zeitschrift für Säugetierkunde 24, 1959
  • Laiarööpmeline soomusrong nr 2 Vabadussõjas (1972, 22010 pealkirjaga „Soomusrong nr 2 Vabadussõjas”; koos Tõnis Kintiga)

Autasud

  • Vabadusristi II liigi 3. järk (1925)

Kirjandus

  • J. Kiili. Edvin Reinvaldt – Eesti terioloogia rajaja. – Eesti Loodus 9, 1990, lk 555–559

EE 14, 2000; muudetud 2011