revolutsioon

revolutsioon ( pr révolution), seisundi või olukorra kiire ja murranguline muutumine; ajaloos riigipööre, mille tulemusena senine poliitiline kord ja valitsev eliit asendatakse uue korra ja eliidiga, enamasti vägivalda kasutades (Suur Prantsuse revolutsioon, Vene revolutsioonid 1905 ja 1917). Poliitilise terminina kasutusel alates 15. sajandist.

VE, 2006