Ridala (asulakoht)

Ridala asulakoht, muistne asulakoht Saaremaal praeguses Laimjala vallas. Kaevamistel (1961, Aita Kustin; 1962–63, Artur Vassar) avastati Ridalas omaaegsel neemel hilispronksiaja (8.–7. sajand eKr) kindlustatud asulakoht (AKM, 4500 m2). Kaevamistel leiti asulat piiranud puu- ja kivitara põlenud jäänused (koos tara vastu lastud nooleotstega). Ridamisi asetsevate hoonete põhjadelt saadi rohkesti keraamikat, kala-, kodulooma- ja ulukiluid, kivi- ja luuesemeid, pronkskirves jt pronksesemeid ning sadakond savist valuvormikatkendit.

EE 8, 1995