riik (bioloogia)

riik, bioloogias elusa looduse taksonoomia suurüksus. Tunnustatuim on organismide jaotamine eeltuumsete (bakterid, sinivetikad) ja päristuumsete ülemriigiks, viimasesse kuuluvad seene-, taime- ja loomariik.

VE, 2006