Ruus, Cerelius

Cerelius Ruus (29. VI 1906 Tallinn – 23. I 1974 Tartu), linnukasvatusteadlane, bioloogiadoktor (1965). Lõpetas 1935 Tartu Ülikooli. Oli 1935 Jõelähtmel ja Jäleveres karjakontrollassistent, 1935–44 Tartu ülikooli väikelooma- ja linnukasvatuse instituudi katsejaama assistent, 1944–51 Tartu Riikliku Ülikooli loomakasvatuse kateedri dotsent ja 1951–74 Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppejõud (1951–58 eriloomakasvatuse kateedri dotsent, 1958–74 sama kateedri juhataja, aastast 1966 professor). Õpetanud linnu-, lamba- ja seakasvatust. Uurimusi kodulindude sigimise ja söötmise ning muna- ja lihatootlikkuse kohta. Uurinud ja rakendanud hanemunade hautamise režiimi.

Töid

  • Linnukasvataja käsiraamat (1964, autoreid)
  • Kas kanad orienteeruvad söödavõtul nägemismeelega? – Eesti Põllumajanduse Akadeemia teaduslike tööde kogumik 45, 1967 (autoreid)
  • Hanede etoloogiast sigimisperioodil. – Eesti Põllumajanduse Akadeemia teaduslike tööde kogumik 77, 1973 
  • Loomakasvatuse alused (1974, autoreid)

Kirjandus

  • V. Tikk. C. Ruusi teaduslikust pärandist. – Vabariiklik zootehnikaalane konverents. Teesid. Tartu, 1986
  • V. Tikk. Cerelius Ruus – 90. – Agraarteadus 2, 1996
  • V. Tikk. Meenutades professor Cerelius Ruusi. – Tõuloomakasvatus 3, 2006, lk 28

EE 14, 2000; muudetud 2011