süstemaatika

süstemaatika, organismide ja nende taksonite rühmitamist käsitlev teadusharu.

VE, 2006