saastumine

saastumine, reostumine, keskkonna kahjustumine inimtegevuse tagajärjel. Keskkond (õhk, vesi, pinnas) saastub, kui sellesse satub mitmesuguseid tahkeid, vedelaid või gaasilisi aineid või soojus-, heli- või radioaktiivset energiat sellisel hulgal, mis ületab nende pikaajalise keskmise loodusliku sisalduse. Saastumise tagajärjel tekivad loomuliku aineringe hälbed. Toiduained võivad saastuda näiteks mikroobidega.

VE, 2006