saksa keel

saksa keel, ka ülemsaksa keel, läänegermaani keeli, kõneldakse Saksamaal, Austrias, Šveitsis, Liechtensteinis, Luksemburgis ja Kirde-Prantsusmaal. Tänapäeva kirjakeele tähtsaimaid kujundajaid oli Martin Luther. Hiliskeskajal oli kirjakeelena tähtis ka alamsaksa keel (Põhja-Saksamaal). Rööpselt saksa kirjakeelega on levinud paikkondlikud murded.

VE, 2006