saprotroof

saprotroof, organismide jäänustest ja ainevahetusjääkidest toituv organism. Saprotroofid on enamik baktereid, seened, kõdutaimed, loomadest mitmesugused ussid, putukad ja vähilaadsed. Saprotroofid on olulised aineringes, nad osalevad veekogude isepuhastumises ja mullatekkes.

VE, 2006