sekund (muusikas)

sekund, muusikas intervall, milles kahe helikõrguse vahe on kaks diatoonilise heliastmiku astet.

VE, 2006