Selg, Reet

Reet Selg (16. VI 1927 Virumaa – 23. V 1998 Tallinn), koolikirjanik ja pedagoogikateadlane, pedagoogikakandidaat (1984). Lõpetas 1951 saksa filoloogina Tartu Riikliku Ülikooli. Oli 1951–60 Tallinna 1. ja 16. keskkoolis õpetaja, 1960–67 Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis teadur, 1967–70 Eesti NSV Haridusministeeriumis õpikute osakonna metoodik, 1970–87 Eesti NSV Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis võõrkeelte sektori teadur, 1987–91 keeledidaktika sektori juhataja. Avaldauud üldhariduskooli õppekirjandust, sh 5. ja 9. klassi ning 1. – 3. klassi saksa keele süvendatud õpetuse õpikuid. Pidas oluliseks õpitava keele kultuurikonteksti tundmist.

Töid

  • Laps on jõudnud murdeikka (21972, 31976, koos Viivi Maansoga)
  • Vestlusi saksa ja eesti keeles (1977)
  • Saksa keele kontrolli- ja hindamismetoodika 8-klassilisele koolile (1978)

 

EE 14, 2000; muudetud 2011