Siberi khaaniriik

Siberi khaaniriik, mongoli-tatari riik Lääne-Siberis 15.–16. sajandil, tekkis Kuldhordist lagunemisel eraldunud Šeibani ulussist. Pealinn ol algul Tšingi-Tura (nüüdse Tjumeni kohal), 16. sajandi algusest Kašlõk ehk Sibir. Põhielanikkonna moodustasid mitmest türgi-tatari hõimust kujunenud siberi tatarlased, kes tegelesid rändkarjakasvatuse, põlluharimise ja käsitööga. Siberi khaaniriigis elas ka hante, mansisid, baškiire jt rahvaid. Riik nõrgenes sisevõitluses ja langes khaan Jedigeri ajal 1555 vasalhsõltuvusse Moskvast. Khaan Kutšumi katse iseseisvust taastada ebaõnnestus. 1598 liideti suurem osa Siberi khaaniriigist Vene riigiga.

EE 8, 1995