side

side, kommunikatsioon, info edastamine ja vastuvõtmine (nt post- ja elekterside).

VE, 2006