sidekanal

sidekanal, sideliinis moodustatud teekond (sagedusvahemik, ajavahemike kogum), mis kannab edasi mingit infot (telefonikõnet, televisioonisaadet).

VE, 2006