sideliin

sideliin, seadmete ja keskkondade (maapind, atmosfäär, kosmos) kogum, mille kaudu signaalid jõuavad infoallikast vastuvõtjani (nt raadioliin, sh raadioreleeliin, ja optiline liin, sh valguskaabelliin). Sisaldab harilikult mitu sidekanalit.

VE, 2006