sihitu pöördsõna

sihitu pöördsõna, intransitiivne verb, pöördsõna, millel ei saa olla sihitist või võib sihitis olla ainult väheseis ühendeis (nt kaduma, lamama).

VE, 2006