siirdekalad

Tuntuimaid siirdekalu on lõhi, kes kudemiseks siirdub merest magevette

siirdekalad, kalad, kes rändavad kudema merest mageveekogusse või vastupidi. Anadroomne ränne (merest magevette) on iseloomulik enamikule siirdekladest, eriti lõhilastele. Katadroomne ränne (mageveest merre) on iseloomulik näiteks angerjale. Riimveest jõgedesse kudema rändavad kalad (siig, vimb) on poolsiirdekalad. Ränded tagavad siirdekalade järglastele soodsa­mad arengutingimused ja piisava toidu. Rändel kalad enamasti ei toitu. Osa siirdekalu (näiteks angerjas) koeb ainult üks kord elus.

VE, 2006; EME 2, 2009; muudetud 2011