silokultuur

silokultuur, kultuurtaim, millest valmistatakse silosööta. Silokultuuriks sobivad peaaegu kõik haljassöödaks kasvatatavad taimed. Eestis tehakse silo peamiselt põldheinast ning kultuurniidu- ja -karjamaarohust.

VE, 2006