soome-ugri keeled

soome-ugri keeled, keelkond, kuhu kuuluvad läänemeresoome keeled, lapi keeled, mordva keeled, mari keel, permi keeled ning ugri keeled. Hääbunud on merja ja muroma keel. Arenenud soome-ugri algkeelest (uurali algkeele haru). Tähtsaimad kultuurkeeled on ungari, soome ja eesti keel. Teistel soome-ugri rahvastel on noored kirjakeeled, mõnel kirjakeel loomata (vadjalastel) või käibelt kadunud (liivlastel, karjalastel, isuritel, vepslastel). Tüübilt aglutineerivad.

VE, 2006