aglutinatsioon (keeleteadus)

aglutinatsioon, keeleteaduses sõnajuure ja afiksite järjestikuline liitumine sõnavormiks. Aglutineerivad keeled on näiteks soome-ugri ja turgi keeled.

VE, 2006