soon

soon, geoloogias maakoorelõhet täitev mineraali-, kivim- või maagikeha. Kõige rohkem on magmakivimisooni.

VE, 2006