Soonlepa laht

Soonlepa laht, asub Hiiumaa kagurannikul Salinõmme ja Sarve poolsaare ning Saarnaki, Kaevatsi ja Öakse laiu vahel. Lahte suubub Suuremõisa jõgi (pikkus 16 km, jõgikond 58 km2), lahe loode- ja põhjaosa kuulub Hiiumaa laidude maastikukaitsealasse.

EE 12, 2003