Hiiumaa laidude maastikukaitseala

Saarnaki laid

Hiiumaa laidude maastikukaitseala on asutatud 1962 Väinamere laidude kaitseks; praegune pindala on 2662,6 ha, sellest veeosa 2135 ha. Kaitseala on laiendatud 1971 ja 1998 (sellest aastast on ka praegune staatus), mille tulemusena kuuluvad kaitseala koosseisu Hiiumaa kaguranniku kooslused (sh Salinõmme soolak), rannikumaastikud ja laide ümbritsev mereala. Aastast 1997 on kaitseala ka rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari-alade nimestikus. Taimkattes valdavad niidud ja kadastikud.

Kaitseala paljudest laidudest on suurimad Saarnaki (148 ha), Hanikatsi (85 ha), Vareslaid (31 ha) ja Kõverlaid (20 ha). Teistest laidudest kaugel eemal asub väike Langekare laid. Hanikatsi laiul kasvab laialehine salumets (12 ha). Saarnakil ja Hanikatsil tänapäeval püsiasustust ei ole. Kaitsealal kasvab 600 liiki soontaimi ja linde on kohatud 187-st liigist.

Välislingid

EE 12, 2003; muudetud  2011