sugu (keeleteadus)

sugu, keeleteaduses ka geenus, grammatiline kategooria, mille alusel nimisõnad jagunevad klassidesse ja millest oleneb nimisõnaga ühilduva sõna esinemise kuju; ka selle kategooria alusel moodustuv nimisõnaklass. Indoeuroopa keeltes on tuntud meessugu, naissugu ja kesksugu.

VE, 2006