suhteline kõrgus

suhteline kõrgus, relatiivne kõrgus, maapinna punkti (mäetipu, künka lagipunkti) kõrgus pinnavormi jalamist.

VE, 2006