suits

suits, õhu ja teiste gaaside ning neis sisalduvate mittegaasiliste ainete (tahma, veeauru, oksüdeerumata orgaaniliste ainete osakeste jm) hõljuv segu. Tekib esmajoones kütuse põlemisel. Suitsust saastunud õhk on inimestele ja loomadele, aga ka taimedele ja ehitistele kahjulik; võib mõjutada kliimat.

VE, 2006