sulamissoojus

sulamissoojus, soojushulk, mida on vaja ühe massiühiku tahke aine muutmiseks sama temperatuuriga vedelikuks; võrdub tahkumissoojusega.

VE, 2006