suvivili

suvivili, külviaasta suvel või sügisel saaki andev põllukultuur.

VE, 2006